SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เชียงใหม่ ซันนี่ ฟิลด์ จำกัด
บจ.เชียงใหม่ ซันนี่ ฟิลด์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505542001110
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจำหน่าย-ส่งออก


Links