SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เชียงใหม่ เฮ้าส์คีฟเปอร์ เซอร์วิส จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505537003606
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 175/18 ถนนราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50200
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปและควบคุมคุณภาพ สมุนไพร โรงงานผลิตสมุนไพร


Links