SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เชียงใหม่ เกษมสโตร์ จำกัด
บจ.เชียงใหม่ เกษมสโตร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505545000475
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 17/3 ถนนสนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50200
โทรศัพท์ : 0-5340-0112
แฟกซ์ : 0-5340-0113
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ขนมหวาน เช่น ขนมปัง คุ้กกี้ ทุกชนิด


Links