SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจี่ยวกู่หลาน (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547095914
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 177/95 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนผลิตและจำหน่ายสมุนไพรเจี่ยวกู่หลานในรูปแบบต่าง ๆ


Links