SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.เรืองนพรัตน์
หจ.เรืองนพรัตน์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0263554000041
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 145 หมู่ที่ 8 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก #26110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำซอสและจำหน่าย

Links