SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจ้ากรมเป๋อ จำกัด
บจ.เจ้ากรมเป๋อ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531042948
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 229 - 231 ถนนจักรวรรดิ ต.จักรวรรดิ อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-2213272
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายปลีกสินค้าสมุนไพร สินค้ายาสำเร็จรูป

Links