SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.เทพทิพย์เบเกอรี่ (2002)
หจ.เทพทิพย์เบเกอรี่ (2002)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403545000768
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 269 หมู่บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11 ซอยฉัตรทอง ถนนกลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : 0-4322-2474
แฟกซ์ : 0-4327-1189
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตขนมปัง

Links