SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.เทพดีกรีก่อสร้าง
หจ.เทพดีกรีก่อสร้าง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0323552000451
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 13 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ #32000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links