SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.เคี่ยงเฮง
หจ.เคี่ยงเฮง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103494001447
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 1554 ถนนเจริญกรุง ต.ทุ่งวัดดอน อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2329-1301
แฟกซ์ : 0-2329-1300
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสะกัดน้ำมันถั่วลิสง

Links