SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.เขานางหงส์รีสอร์ท
หจ.เขานางหงส์รีสอร์ท
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0853536000030
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 123/6 หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง #85000
โทรศัพท์ : 077-811626
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำมันและไขมัน (อาหารสัตวื-พืช)

Links