SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.เกาะเต่า
หจ.เกาะเต่า
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503545004894
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 288 หมู่ที่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ #50230
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชทุกชนิด

Links