SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจริญภัณฑ์เบเกอรี่ จำกัด
บจ.เจริญภัณฑ์เบเกอรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305538002222
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 290-292 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30000
โทรศัพท์ : 0-4424-3147,0-4434-1373
แฟกซ์ : 0-4420-3993
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตขนมปังกรอบ ขนมเค้ก และขนมที่ทำจากแป้ง

Links