SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด
สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115525000759
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-7731-1622
แฟกซ์ : 0-7731-1092
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ส่งออกอาหารทะเลแช่เยือก


Links