SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สุธีชา (อึ้งเลี่ยงฮะ) จำกัด
สุธีชา (อึ้งเลี่ยงฮะ) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705527000025
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 122/4 หมู่ที่ 4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3235-6369
แฟกซ์ : 0-3223-2059
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำปลา-จำหน่ายน้ำปลา


Links