SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สินเจริญชัย โฟร์เซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
สินเจริญชัย โฟร์เซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745551000633
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 24/83 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3487-0994
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตแปรรูปสัตว์น้ำ แช่แข็งสัตว์น้ำ


Links