SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สามเค โฟรเซ็นฟรุต แอนด์ ฟู้ด
สามเค โฟรเซ็นฟรุต แอนด์ ฟู้ด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103554063133
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 354 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตสัตว์น้ำเยือกแข็ง


Links