SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สะแกกรังอุตสาหกรรม จำกัด
สะแกกรังอุตสาหกรรม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0615542000031
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 1-3 ถนนเปรมประชา ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-511119
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย น้ำปลา


Links