SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด
สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532085365
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 1168/11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-3483-9700-7
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต นำเข้า ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง


Links