SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด
สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105526037028
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 286 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2375-4610
แฟกซ์ : 0-2375-2947
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารกระป๋อง เพื่อส่งออก และขายในประเทศ


Links