SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยามแฟ็ทแอนด์ออยล์ จำกัด
สยามแฟ็ทแอนด์ออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745525000109
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2420-4066
แฟกซ์ : 0-2810-4211
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย ไขมันพืชและสัตว์


Links