SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจริญเภสัช โปรดัคชั่น จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405556001509
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 84 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #40250
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปสมุนไพร

Links