SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยาม ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
สยาม ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745544000381
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 55/83 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3481-6015
แฟกซ์ : 0-3481-6013
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิตกุ้งแช่แข็ง บริการรับฝากสินค้าแช่เย็น


Links