SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สมาท เวิลด์ อินดัสตรี้ จำกัด
สมาท เวิลด์ อินดัสตรี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905551002472
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 428/25 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-333322
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตน้ำปลาจากปลา หรือสัตว์น้ำอื่น ๆ รวมถึงการบรรจุภาชนะซึ่งเกี่ยวเนื่อง


Links