SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ส้มท่าข่อย จำกัด
ส้มท่าข่อย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531030664
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 288 ถนนเอกชัย ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายปลีกขายส่งผลิตภัณฑ์จากผลไม้


Links