SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจ๊รัชขอนแก่น จำกัด
บจ.เจ๊รัชขอนแก่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405546000526
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 54/22 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : 0-4323-7787
แฟกซ์ : 0-4324-2920
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด

Links