SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107536000641
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 979/9-10 ชั้น 12 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ถนนพหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0029
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต จำหน่ายและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง


Links