SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ศรีพูลทรัพย์ เทรดดิ้ง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0725531000042
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 2 พรายงาม ต. อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0-3552-5112
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายผลไม้กระป๋อง

Links