SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : วิปเทค จำกัด
วิปเทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544009979
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 336 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 27 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2757-8532-3
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปเนื้อสัตว์ รวมค้าเนื้อสดแช่เย็นและแช่แข็ง


Links