SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ว.บุญอนันต์ จำกัด
ว.บุญอนันต์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305545000329
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 292 หมู่ที่ 4 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (66)44-357-056
แฟกซ์ : (66)44-357-749
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับจ้างแยกชิ้นส่วนไก่ เพื่อจำหน่าย


Links