SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ลลิลฟู้ดส์ จำกัด
ลลิลฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0365555000178
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 1011 หมู่ที่ 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำปลาจากปลาหรือสัตว์น้ำอื่น


Links