SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : รัตนพาณิชย์เด่นชัย
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0543530000065
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่งและค้าปลีกผลไม้กระป๋อง


Links