SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : รักเกียรติภูมิ
รักเกียรติภูมิ
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0523556001298
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 9 ถนนรัษฎา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง ผลิตอาหารแปรรูปเนื้อปลาบดแช่แข็ง


Links