SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : มิตรไทยไพโรจน์
มิตรไทยไพโรจน์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0703519000010
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 10 ถนนมิตรร่วมใจ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3235-4377
แฟกซ์ : 0-3235-4387
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำปลาจำหน่าย


Links