SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) จำกัด
มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775548006171
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 9/9 หมู่ที่ 3 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 0-3262-1155
แฟกซ์ : 0-3262-1553
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

สับปะรดกระป๋อง


Links