SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจนจรัส ฟู้ด แอนด์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553143615
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 61/3 หมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม #73110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

Links