SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ฟรี เอิร์ธ โปรเจค จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505550004017
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 48/4-5 ถนนราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 089-4343888 
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตอาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ


Links