ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจน อะกริ เฟรช จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735551000731
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 5 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 0-3437-5213
แฟกซ์ : 0-3437-5230
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตพืชผลทางการเกษตรแปรรูป และบรรจุหีบห่อ เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ

แผนที่ :


Links