SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : พิมลพร จำกัด
พิมลพร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745535000616
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 2 ถนนธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-2143
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต - ส่งออก จำหน่าย น้ำปลา


Links