SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531062655
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.หนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก ค้าส่ง เนื้อปลาบดแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง


Links