SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจน ไบโอซายเอนซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554019179
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 48/32 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ต.ทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร #10210
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Links