SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจน ไบโอซายเอนซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554019179
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 48/32 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ต.ทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 990 7638
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

แผนที่ :


Links