SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ฝางอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505549001611
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 17 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผัก-ผลไม้ บรรจุกระป๋อง


Links