SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105540058029
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5337-2904
แฟกซ์ : 0-5390-1909
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผักผลไม้แช่แข็ง ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง


Links