SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ปราณบุรี ฟรุต โพรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775542000324
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 250/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสับปะรด ผลิตผลไม้กระป๋อง พืชผักกระป๋อง


Links