SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0335555000321
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 1191/3 ห้องเลขที่ 101 ถนนวิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารทะเลแช่แข็ง


Links