SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529034682
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 385 ถนนบางนา-ตราด ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2399-3401
แฟกซ์ : 0-2399-3405
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง


Links