SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บี.เอ็น.เอ็ช.แคนนิ่ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705530000031
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 425/6-7 อาคารชุดสาธรเพลส ถนนกรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0667
แฟกซ์ : 0-2440-0679
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารกระป๋อง


Links