SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บ้านทอฟ้า จำกัด
บ้านทอฟ้า จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305545000973
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 2 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ค้าไก่ชำแหละ ไก่แปรรูปทุกชนิด


Links