SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เจเจ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505557002109
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 99/20 หมู่ที่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ #50130
โทรศัพท์ : 0-2862-2727
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารเสริมทุกชนิด รวมทั้งเวชกรรมทุกชนิด

Links