SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อุดมสุขไรซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125546004320
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 10/5 หมู่ที่ 2 ปทุมธานี- บางเลน ต.บุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 0-2921-9113
แฟกซ์ : 0-2921-9138
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links