SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีสเทิร์นดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532054656
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 1126/9 เจนพัฒนา พหลโยธิน32 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-3866-6103-4
แฟกซ์ : 0-3866-6245
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

Links